M   O   T   O   R   C   Y   C   L   E     -     G  U  I  D  E  D     -     T   O   U   R   S     -     C  R  O  A  T  I  A

Guided Motorbike Trips Istra Biker Tours Istra Zmajeve Linije

C  R  O  A  T  I  A     -     M  O  T  O  R  C  Y  C  L  E       -       T  O  U  R  S        -      H  I  S  T  R  I  Æ

K R E N I T E  S  N A M A  U  A V A N T U R U  M A G I Č N O M  I S T R O M  I  H R V A T S K O M •

PREDVOĐENI ISKUSNIM MOTO  -  VODIČIMA

J A Š E M O  P O  Z M A J E V I M  B R A Z D A M A •

ZEMLJINI ENERGETSKI MERIDIJANI KOJIMA PROTJEČE POZITIVNA ŽIVOTNA ENERGIJA

ZASTAJEMO NA NJIHOVIM SJECIŠTIMA  NA PIT-STOP ENERGIJOM:  MOTOVUN JE

NA SJECIŠTU ČAK TRI LINIJE PA PREDSTAVLJA IZNIMNO SNAŽNO LITOPUNKTURALNO ENERGETSKO IZVORIŠTE

PRATIMO IH I NAILAZIMO NA TRAGOVE SVIJESTI I DUHA KROZ MILENIJE OD PRETPOVIJESNIH

MEGALITSKIH STRUKTURA I TOLOSA PREKO MJESTA POGANSKIH KULTOVA PREDROMANSKIH VLADARA ISTRE - HISTRA;

RIMSKIH HRAMOVA I NEKROPOLA;  SVE DO SREDNJOVJEKOVNIH I NOVOVJEKIH KATOLIČKIH KAPELICA I CRKAVA

O K R I J E P U  N A L A Z I M O  U  M A L I M  H E D O N I S T I Č K I M  R A J E V I M A •

AGROTURIZMIMA,  KONOBAMA I VINSKIM PODRUMIMA UŽIVAJUĆI U SEZONSKOJ TRADICIONALNOJ KUHINJI

UZ ČAŠU VRHUNSKIH VINA I KAPLJU EKSTRA - DJEVIČANSKIH MASLINOVIH ULJA

(  SVE NAMIRNICE SU LOKALNOG PORIJEKLA ILI IZ VLASTITOG UZGOJA  )

P R I P O V I J E D A M O  V A M  I S T A R S K E  M I T O V E  I  L E G E N D E  N A  I Z V O R U

JURE GRANDO  -  VAMPIR IZ KRINGE   •   EPULON  -  POSLJEDNJI KRALJ HISTRA  •  VELI  JOŽE  -  MOTOVUNSKI  DIV

K R S T A R I M O   R E G I O N A L N I M  L E G E N D A R N I M  C E S T A M A

UPIJAJUĆI MIRISE I BOJE GODIŠNJIH DOBA,

U Z  J E D N U  O D  N A J L J E P Š I H  E V R O P S K I H  O B A L A •

 

 

ROUTE 1 •  MAGIC  TOUR

H  I  G  H  L  I  G  H  T  S
PULA MOTOVUN KRINGA DANIELI THMC  CLUBHOUSE
Biker Tours Pula Moto-Istra-Tours-Motovun MotoIstra Tours - Kringa Wine & Gourmet - Konoba Danieli THMC Clubhouse

AUSTRO-HUNGARIAN

FORTIFICATION TOUR

MEDIEVAL TOWN

GREAT PANORAMA

THE  VAMPIRE  CITY

OLDEST EURO VAMPIRE

ISTRIAN  TAVERN

SEASONAL DELICACIES

ABSOLUTELY

SPECTACULAR

 

ROUTE 2 •  APHRODISIAC  TOUR

H  I  G  H  L  I  G  H  T  S
PULA DVIGRAD LIM MOMJAN THMC  CLUBHOUSE
CRO-BIKERS-PULA Biker-Routs-Dvigrad MotoIstra-Gourmet-oysters Truffels-Gourmet-MotoIstra Clubhouse-THMC-CroatiaBikeWeek

ARENA

ROMAN AMPHITHEATRE

MEDIEVAL

CITY RUINS

PANORAMIC  FJORD

FRESH  OYSTERS

HIS MAJESTY

ISTRIAN  TRUFFLE

SPECTACULAR

MUST   SEE

 

ROUTE 3 •  JOY  RIDE  TOUR

H  I  G  H  L  I  G  H  T  S
PULA   COASTAL NEZAKCIJ SVETVINČENAT ROVINJ MONKODONJA ŠIŠAN
CRO-BIKERS-PULA Capital-Histrians Motorbike-MotoIstra-Tours-St.Vincent Motorcycle-Touring-Rovinj Motorcycle-Touring-Rovinj Trapan-Wine-Station

PULA

COASTAL  ROUTE

THE LAST CAPITAL

OF   HISTRIANS

MEDIEVAL

GRIMANI CASTLE

PITORESQUE

MEDITERRANEAN

BRONZE AGE

SETTLEMENT CULT-SITE

TRAPAN

WINE  STATION

 

ROUTE 4 •  RIVIERA TOUR

H  I  G  H  L  I  G  H  T  S
ISTRA RIJEKA KRK CRES PLOMIN THMC  CLUBHOUSE
Motorbike-Touring-Croatia Live-To-Ride Motorcycle-Tours-Croatia Riviera-Motorbike-Tours-Croatia Moto-Istra-Panoramic-Tours BIKERS-TOURS-CROATIA

GREAT ROADS

GREEN HIGHWAYS

GRAND PRIX  CITY

GREAT  ROADS

BIGGEST CRO ISLAND

NICE  ROADS

BREATHTAKING ROADS

AROMATIC ISLAND

FAMOUS COASTAL ROAD

CRO ROUTE 66

SPECTACULAR

MUST  SEE